Tietosuojakäytäntö

  1. Yleiset määräykset

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja säilyttämistä koskevia periaatteita. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietojen rekisterinpitäjä No-Glute OÜ, Ravi tn 1-19 Pärnu linn, Pärnu maakond 80024, Viro (jäljempänä rekisterinpitäjä).

Jos sinulla on henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä:

– kirjoittamalla sähköpostiosoitteeseen: info@fibner.ee

– soittamalla: +372 5389 0590

1.2. Tietosuojakäytännön merkityksessä rekisteröity on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Tässä tietosuojaselosteessa asiakas on jokainen, joka ostaa tavaraa tietojenkäsittelijän verkkosivuilta.

1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä tietojenkäsittelyn periaatteita, muun muassa käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön mukaisesti.

  1. Henkilötietojen kerääminen, käsitteleminen ja säilyttäminen

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja säilyttämät henkilötiedot kerätään sähköisesti pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta. 

2.2. Jakamalla henkilötietonsa rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallita tietosuojaselosteessa määritettyyn tarkoitukseen henkilötietoja, joita rekisteröity jakaa rekisterinpitäjälle suoraan tai välillisesti verkkosivustolla ostoksia tehdessään.

2.3. Rekisteröity vastaa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Tietoinen väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojakäytäntömme rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan rekisterinpitäjälle välittömästi antamiensa tietojen muuttumisesta.

2.4. Rekisterinpitäjä ei vastaa rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat rekisteröidyn antamista virheellisistä tiedoista.

  1. Asiakkaiden henkilötietojen käsitteleminen

No Glute OÜ on henkilötietojen vastaava käsittelijä.

Nurme looduskosmeetika välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot kuljetusyrityksille ja maksuhallintoyrityksille.

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi;

3.1.2. Syntymäaika;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.2. Rekisterinpitäjällä on edellä mainitun lisäksi oikeus kerätä asiakkaasta julkisissa rekistereissä saatavilla olevia tietoja.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen §:n 6 momentin 1 kohdat a, b, c ja f:

  1. a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhteen tai useampaan tiettyyn tarkoitukseen;
  2. b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn kanssa solmitun sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnön mukaisesti;
  3. c) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laillisen velvoitteen täyttämiseksi;
  4. d) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen tapauksessa, elleivät kyseiset edut ole suurempia kuin rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, joiden takia henkilötietoja on suojattava erityisesti, jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

3.4.1. Tilauksen käsittely
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – kunnes asiakas peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tai kunnes lailliset määräajat viimeisen ostoksen suorittamisesta verkkosivustolla ovat umpeutuneet.

3.4.2. Verkkokaupan palveluiden toimivuuden varmistaminen Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – kunnes asiakas peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tai kunnes lailliset määräajat viimeisen ostoksen suorittamisesta verkkosivustolla ovat umpeutuneet.

3.4.3. Asiakashallinta
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – kunnes asiakas peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tai kunnes lailliset määräajat viimeisen ostoksen suorittamisesta verkkosivustolla ovat umpeutuneet.

3.4.4. Rahoitustoiminta, kirjanpito
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen määräaikojen mukaisesti.

3.4.5. Markkinointi

Kerättyjen henkilötietojen avulla voimme tiedottaa asiakkaille tuoteuutisista, kampanjoista ja tulevista tapahtumista. Asiakas, joka ei halua olla uutiskirjelistallamme, voi poistaa itsensä vastaanottajien joukosta milloin tahansa. Asiakas voi milloin tahansa luopua sähköpostiin lähetettävistä tarjouksista ja uutiskirjeistä ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse tai noudattamalla tarjouksia sisältävässä sähköpostiviestissä annettuja ohjeita.

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – kunnes asiakas peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tai kunnes lailliset määräajat viimeisen ostoksen suorittamisesta verkkosivustolla ovat umpeutuneet.

3.4.6. Turvallisuus
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen määräaikojen mukaisesti.

3.5. Tietojenkäsittelijällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiriyrityksille, siirtopalveluja tarjoaville yrityksille. Rekisterinpitäjä on henkilötietojen vastaava käsittelijä. Rekisterinpitäjä käyttää organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, jotka takaavat henkilötietojen suojan vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, julkaisemiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevia tietoja ja tutustua niihin.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata epätarkkoja tietoja.

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

4.5. Käyttääkseen oikeuksiaan rekisteröity voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@fibner.ee

4.6. Rekisteröity voi tehdä omien oikeuksiensa suojaamiseksi valituksen Viron tietosuojaviranomaiselle (www.aki.ee).

  1. Loppusäännökset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojaa henkilötietojen käsittelyssä sekä tällaisten tietojen vapaata liikkuvuutta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamista koskevan/EY (yleinen henkilötietosuoja-asetus) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro 2016/679, Viron tasavallan henkilötietosuojalain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Tietojenkäsittelijällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröityjen muutoksista kotisivun www.no-glute.com kautta.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0